Mo transparantPrivacy verklaring

   


  ParaMedisch Centrum Zuid, gevestigd aan Veestraat 28 6134VJ Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Marielle Rutten is de Functionaris Gegevensbescherming van ParaMedisch Centrum Zuid
  Zij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  Persoonsgegevens die wij verwerken

  ParaMedisch Centrum Zuid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • gezondheid
  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar .


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  ParaMedisch Centrum Zuid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Biometrische gegevens
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • ParaMedisch Centrum Zuid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  ParaMedisch Centrum Zuid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ParaMedisch Centrum Zuid) tussen zit.
  ParaMedisch Centrum Zuid gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Microsoft Outlook - ontvangen en verzenden van e-mailverkeer - verwerken van e-mailaanvragen
  • Apple Mail - ontvangen en verzenden van e-mailverkeer - verwerken van e-mailaanvragen
  • Zorgmail - beveiligd emailverkeer tussen verschillende zorgdisciplines
  • Joomla CMS - content in website te kunnen aanpassen - ontwikkeling website
  • Internetbrouwsers: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera
  • Acrobat Reader
  • Microsoft Word/ Exel/ Powerpoint


  Delen van persoonsgegevens met derden:
  ParaMedisch Centrum Zuid maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder Knippin ICT Hosting en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

  ParaMedisch Centrum Zuid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ParaMedisch Centrum Zuid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  ParaMedisch Centrum Zuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Social Media:

  Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

  Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ParaMedisch Centrum Zuid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ParaMedisch Centrum Zuid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  ParaMedisch Centrum Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Geslacht > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Geboortedatum > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Adresgegevens > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Telefoonnummer > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • E-mailadres > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Gezondheid > Bewaartermijn: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). > Bewaartermijn > Reden: noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en noodzakelijk is voor het behandelproces.


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  ParaMedisch Centrum Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van ParaMedisch Centrum Zuid worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Antivirus Software van AVG en Ziggo. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  Note: ParaMedisch Centrum Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

   
   

  headerfoto locatiesittardK