Luuk transparantKinderergotherapie

   

  "Mijn kind heeft moeite met het aankleden en veters strikken."
  "Mijn kind is onhandiger met spelletjes dan zijn leeftijdsgenootjes."

  "Mijn kind heeft veel moeite met zelfstandig werken."

  "Kan het zijn dat mijn kind prikkelgevoelig is?"
  "Kunt u een aangepaste fiets aanvragen voor mijn kind?"


  Bij deze en andere problemen op het gebied dagelijkse handelingen bent u bij een kinderergotherapeut op de juiste plek. De kinderergotherapeut biedt hulp in de vorm van onderzoek, therapie en advies op maat.

   

  Wat is kinderergotherapie?

  Als gevolg van een vertraagde motorische ontwikkeling, sensorische informatieverwerkingsproblemen, ziekte of een ongeluk, kan een kind beperkingen ervaren. Het uitvoeren van vaardigheden, die normaal gesproken zonder veel moeite eigen gemaakt worden, zijn dan ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Het kind heeft moeite met het aanleren of uitvoeren van deze vaardigheden en dit kan leiden tot onzekerheid of frustratie.

  De kinderergotherapeut is deskundig in het analyseren van vaardigheden en verbeteren van het dagelijks handelen. 


  Wat gaat er niet vanzelf en waarom lukt dit niet?

  Alles is gericht op het trainen van de vaardigheden of optimalliseren of aanpassen van de omgeving, zodat het kind zo betekenisvol en zelfstandig mogelijk kan handelen in zijn of haar omgeving.

  Meedoen; thuis, op school en in de vrije tijd!

   

   headerfoto ergotherapieK


  Waarvoor kun je bij de kinderergotherapeut terecht?

  • Zelfredzaamheid; aankleden, brood smeren, veters strikken
  • Spel; zoals puzzelen, bouwen, uitvoeren van hobby's
  • (Pre)schoolse vaardigheden; zoals tekenen, knippen, knutselen, puzzelen schrijfvoorwaarden en schrijven.
  • Handelen; het aanleren en automatiseren van vaardigheden, het plannen, organiseren en het zelfstandig uitvoeren van taken. Het optimaliseren van de aandacht/ concentratie, zithouding en werkhouding.
  • Prikkelverwerking; onderzoek naar, behandeling en advies bij prikkelgevoeligheid.
  • Advisering woningaanpassing, inrichten van een speelhoek, zitvoorziening, de juiste schommel of een aangepaste fiets.

   

  Binnen de praktijk zijn de volgende behandelspecialisaties:

  • Schrijftraining
  • CO-OP, school-AMPS
  • Sensorische integratietherapie; onderzoek, behandeling en advies bij problemen in de sensorische informatieverwerking.
  • Neuromotorische training; behandeling bij neuromotorische onrijpheid van het brein (reflexintegratie, lateralisatie ontwikkeling)
  • ReAttach therapie; verbeteren van het proces van sensorische informatieverwerking, emoties en gedachten.
  • Behandeling en advies bij hooggevoeligheid (HSP).
  • Dog Assisted Intervention; bij deze interventie wordt therapiehond Vita als middel ingezet om hulpvragen te beantwoorden. Dat kan onder andere zijn bij problematiek in de prikkelverwerking, faalangst, emotieregulatie of juist ter ontspanning en/of motivator.


  Hoe werkt de kinderergotherapeut?

  • Aanmelding
   • De eerste afspraak staat in het teken van kennismaken. In dit gesprek wordt bekeken wat de hulpvraag is. Deze hulpvraag, de wensen en behoeftes van het kind zijn uitgangspunt.
   • Aanvullend op dit gesprek vullen ouders en, indien nodig, de leerkracht een vragenlijst in.
  • Observatie en onderzoek
   • Door observaties en het gebruik van testen wordt het uitvoeren van activiteiten geanalyseerd. Er wordt bekeken wat de handelingsmogelijkheden en beperkingen zijn.
   • Het is mogelijk een screening van het handelen te laten doen in de klas. Hierbij wordt er gericht geobserveerd in de vertrouwde omgeving. Hierbij wordt naar het kind gekeken, naar de taken en naar de omgeving. Er wordt niet alleen gekeken naar de oorzaak van de problemen, maar ook naar de sterke kanten van het kind en de taak- en omgevingsfactoren.
   • De bevindingen worden met u besproken. Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten samen worden afgesproken.
  • Behandeltraject
   • De behandeling duurt 30 of 45 minuten en vindt plaats in de praktijk, op school of thuis.
   • De kinderergotherapeut oefent spelenderwijs met verschillend spel- en ontwikkelingsmateriaal. Naast algemene ergotherapeutische principes wordt er gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijk onderzochte behandelmethodes. Ouders worden geadviseerd op welke wijze het kind ondersteund kan worden. Indien gewenst worden er aan school handelingsadviezen gegeven. Dit stelt het kind in staat het geleerde goed toe te kunnen passen in de klas. Soms is het nodig hulpmiddelen te gebruiken of de omgeving aan te passen, waardoor het kind een vaardigheid beter kan uitvoeren.
   • Bij de behandeling zult u als ouder actief betrokken worden en wordt het behandelproces regelmatig met u geëvalueerd.

   

  Luuk transparant