Lisa transparantLogopedie

   

  "Mijn kind is moeilijk verstaanbaar voor vreemden"
  "Ik heb het idee dat mijn kind niet altijd alles begrijpt"
  "Mijn kind is hees, volgens mij gebruikt hij zijn stem verkeerd"


  Bij deze en andere problemen op het gebied van de communicatie bent u bij een logopedist op de juiste plek. De logopedist biedt advies, onderzoek en behandeling op maat aan kinderen/jeugdigen met problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor, eet- en drinkproblematiek, mondgedrag, stem, adem, vloeiendheid, lezen en spellen.


  Wat is logopedie?

  Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'.
   
  'Logos' staat voor het gesproken woord
  'Paidein' staat voor opvoeden, leren
   
  Logopedie betekent dus 'opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen'.
   

  De logopedist biedt hulp aan kinderen/jeugdigen die problemen hebben op het gebied van de communicatie. 

  De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting aan ouders en bijvoorbeeld school.

  Onze logopedisten zijn allround opgeleid, maar blijven zich steeds specialiseren door het volgen van cursussen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied en daardoor in staat de diverse therapievormen te combineren en te integreren. Iedereen is lid van de beroepsvereniging NVLF en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast nemen wij deel aan meerdere kwaliteitskringen en zijn onderdeel van het kinderteam.

  logopedie kind 


  Waarvoor kun je bij de logopedist terecht?

  De logopedist onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op de volgende gebieden:
  •  Spraak
  • Taal
  • Gehoor
  • Eet- en drinkproblematiek
  • Mondgedrag
  • Stem
  • Adem
  • Vloeiendheid
  • Lezen en spellen
  Soms verloopt de ontwikkeling bij baby's en jonge kinderen niet vanzelf of zijn kinderen moeilijk verstaanbaar voor vreemden. In dat geval kunnen wij als logopedist hulp bieden.  
   
  In ons vakgebied vinden wij het belangrijk om over de grenzen van logopedie heen te kijken. Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, samenwerkingen aan te gaan met externe partijen uit het werkveld en verschillende specialisaties binnen ons team wordt een behandeling op maat gegarandeerd. Natuurlijk is de eigen motivatie van de cliënt heel belangrijk in het proces. Samen bereiken we resultaat!
   

  We maken een totaalplaatje, waarbij we de hulpvraag van de cliënt centraal stellen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de cliënt, jong of oud, zo optimaal mogelijk kan participeren in het dagelijks leven. Of dit nu in de communicatie is op school, thuis, op het werk, met familie of met onbekenden.


  Hoe werkt de logopedist?

  • Aanmelding
   • De eerste afspraak staat in het teken van kennismaken. In dit gesprek wordt bekeken wat de hulpvraag is. Deze hulpvraag, de wensen en behoeftes van het kind zijn uitgangspunt.
   • Aanvullend op dit gesprek vullen ouders en, indien nodig, de leerkracht een vragenlijst in.
  • Observatie en onderzoek
   • Na het kennismakingsgesprek vindt een observatie en onderzoek plaats (één tot enkele sessies).
   • De bevindingen hiervan worden met u besproken. Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten samen worden afgesproken.
  • Behandeltraject
   • De behandeling duurt 25 minuten en vindt normaal gesproken in de praktijk plaats. Op medische indicatie behandelen we ook aan huis of op school/MKD. Afhankelijk van de ernst van het probleem, vinden er 1 of 2 behandelingen per week plaats. Indien noodzakelijk wordt, na uw toestemming, informatie met derden gedeeld. Om een optimaal resultaat te bereiken worden er in de meeste gevallen oefeningen voor thuis meegegeven. Het thuis oefenen is een belangrijk onderdeel voor het slagen van de therapie.
   • Bij de behandeling zult u als ouder actief betrokken worden en wordt het behandelproces regelmatig met u geëvalueerd.

   

  Luuk transparant