Mo transparantKinderfysiotherapie

   

  "Mijn kind kan nog steeds niet kruipen en ik maak me daarover zorgen."
  "Mijn kind heeft een spierziekte waardoor hij moeilijk beweegt."
  "Mijn kind heeft geen goede houding, hoe kan dit verbeterd worden."


  Bij deze en andere problemen op het gebied van beweging bent u bij een kinderfysiotherapeut op de juiste plek. De kinderfysiotherapeut is specialist op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar en biedt hulp in de vorm van onderzoek, therapie en advies op maat.


  Wat is kinderfysiotherapie?

  Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze onder andere hun zintuigen en motoriek.

  Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling trager of wijkt af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, de organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kan het kind te weinig bewegingservaring opdoen waardoor er een verstoring van de motorische ontwikkeling kan ontstaan.

  Als het kind met bewegingsproblemen wordt gehinderd in zijn of haar dagelijkse functioneren of als ouders vragen hebben over de sensomotorische ontwikkeling van hun kind kan begeleiding door een kinderfysiotherapeut zinvol zijn. 

  k fysiotherapie


   

  Waarvoor kun je bij een kinderfysiotherapeut terecht?

  Kinderen met een hulpvraag op het gebied van:

  • een vertraagde of afwijkende ontwikkeling van motorische vaardigheden, zoals; rollen, zitten, kruipen, lopen, rennen, klimmen, gooien/ vangen.
  • een voorkeurshouding en/of schedelafplatting (plagiocephalie)
  • een aangeboren aandoening die de motorische ontwikkeling kan beïnvloeden (stofwisselingsstoornis, mentale retardatie)
  • de zintuiglijke waarneming in relatie tot motorische vaardigheden.
  • een lage of hoge spierspanning
  • een orthopedische aandoening, zoals; sportletsel, scoliose en klompvoet
  • een neurologische aandoening, zoals; cerebrale parese, plexus brachialis laesie, spierziekte
  • de ademhaling
  • jeugdreuma
  • het bewegen; houterig bewegen, bewegingsangst, onzekerheid en faalangst bij bewegen
  • het bewegen bij een gedrags- en ontwikkelingsdiagnose zoals ADHD, ASS en DCD
  • incontinentie
  • advisering over sport- en spelmogelijkheden

   
  Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

  • Aanmelding
   • De eerste afspraak staat in het teken van kennismaken. In dit gesprek wordt bekeken wat de hulpvraag is. Deze hulpvraag, de wensen en behoeftes van het kind zijn uitgangspunt.
   • Aanvullend op dit gesprek vullen ouders en, indien nodig, de leerkracht een vragenlijst in.
  • Observatie en onderzoek
   • Na het kennismakingsgesprek vindt een observatie en of onderzoek plaats (één tot enkele sessies).
   • De bevindingen worden met u besproken. Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten samen worden afgesproken.
  • Behandeltraject
   • Voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap vindt de behandeling aan huis plaats. De behandeling bestaat naast het stimuleren van de sensomotorische ontwikkeling uit het geven van hanterings- en speladviezen aan de ouders/verzorgers.
   • Kinderen en jeugdigen van 2 tot 16 jaar komen meestal voor behandeling naar de praktijk. De behandeling is gericht op de hulpvraag en bestaat uit bewegingstherapie en het geven van sport- en speladviezen.
   • De oefenruimte en het materiaal zijn speciaal ontwikkeld om het plezier in bewegen te vergroten, om de motorische vaardigheden uit te lokken en zoveel mogelijk aan te sluiten bij situaties uit het dagelijks leven. Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de fitnessruimte, waar zowel individueel als in groepsverband behandeld kan worden. Zo kan het kind onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut zijn vaardigheden trainen die nodig zijn om aan de eisen van de omgeving te voldoen.
   • Bij de behandeling zult u als ouder actief betrokken worden en wordt het behandelproces regelmatig met u geëvalueerd.

  Luuk transparant